Nowe szczepy bakterii i zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc cd

Seryjne rozcieńczenia homogenizowanej plwociny w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem umieszczono na płytkach agarowych z krwią, czekoladą i MacConkeya. Identyfikacja bakterii została przeprowadzona przy użyciu standardowych technik. Jeśli występował Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis lub Streptococcus pneumoniae, izolowano do 10 pojedynczych kolonii każdego gatunku bakterii i zapisywano jako zamrożone zapasy w temperaturze -70 ° C. Izolaty plwociny zostały sklasyfikowane jako potencjalne patogeny lub jako normalna flora. Potencjalnymi patogenami były H. influenzae, M. catarrhalis, S. pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i inne gram-ujemne pręty.18,19 Inne gatunki bakterii zostały sklasyfikowane jako normalna flora.
Molekularne pisanie
Izolaty H. influenzae zostały oznaczone metodą elektroforezy w żelu poliakryloamidowym w lizatach komórkowych, jak opisano wcześniej. Metoda ta opiera się głównie na ruchliwości głównych białek błony zewnętrznej, które różnią się między szczepami.21 Ze względu na występowanie wielu szczepów w pojedyncza próbka plwociny, każdy dostępny izolat (w sumie 2159 izolatów z 375 próbek plwociny) H. influenzae był typowany. Aby określić, czy w próbce plwociny obecny był więcej niż jeden szczep, 10 izolatów z 25 próbek plwociny z M. catarrhalis i tę samą liczbę z S. pneumoniae zostało indywidualnie wpisanych. Jeden szczep był obecny w każdym przypadku. W związku z tym izolaty pojedynczych szczepów M. catarrhalis, S. pneumoniae i P. aeruginosa zostały następnie sklasyfikowane metodą elektroforezy żelowej w polu pulsacyjnym, jak opisano wcześniej.22-25 Pojedynczy izolat P. aeruginosa został zapisany z każdej próbki plwociny jako wskazane w protokole badania, a zatem dodatkowe izolaty nie były dostępne do pisania.
Każdy szczep został sklasyfikowany jako stary lub nowy na podstawie typowania molekularnego. Nowy szczep był szczepem, który nie został wyizolowany z próbek plwociny uzyskanych wcześniej od konkretnego pacjenta. Stary szczep to taki, który został wyizolowany z plwociny uzyskanej podczas poprzedniej wizyty. W sześciu przypadkach szczep wyizolowany w momencie zaostrzenia został zidentyfikowany jako nowy szczep podczas wizyty mniejszej niż cztery tygodnie wcześniej, gdy pacjent miał stabilną chorobę. Szczepy te zaklasyfikowano jako nowe szczepy do wizyty związanej z zaostrzeniem.
Analiza statystyczna
Jednostką analizy była wizyta w klinice. Względne ryzyko zaostrzenia, gdy patogen lub nowy szczep był obecny, obliczono za pomocą uogólnionych równań szacunkowych w celu uwzględnienia powtarzających się wizyt u pacjentów (S Plus 6.0, Insightful) .26 Zastosowano niestrukturyczną macierz korelacji. Brak zaostrzenia, patogenu lub nowego szczepu zakodowano jako 0, a obecność jako 1. Współczynnik związku między ryzykiem zaostrzenia spowodowanego patogenem lub nowym szczepem był logiem względnego ryzyka. gdy zastosowano podejście quasilikelihood z funkcją logarytmicznego łącza. 27 Alternatywnym podejściem jest oszacowanie ilorazu szans przy użyciu warunkowej regresji logistycznej. Przy takim alternatywnym podejściu wyniki były podobne (nie pokazano) i nie wpłynęły na nasze ogólne wnioski.
Aby określić wpływ sezonu grypowego, miesiące grudnia, stycznia, lutego i marca zostały oznaczone jako sezon grypowy i zakodowane jako 1, a pozostałe miesiące zostały zakodowane jako 0
[podobne: perycykl, państwa roślinne, fitamina ]
[hasła pokrewne: peknieta torebka stawowa, dawca pamięci chomikuj, zapalenie gęsiej stopki ]