Przewidywanie właściwego zastosowania endarterektomii szyjnej, endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego i angiografii wieńcowej ad 5

Obłożenie szpitala nie miało stałego wpływu na trafność, ale rozmiar szpitala miał dwa duże, ale przeciwne skutki; w przypadku angiografii częstotliwość odpowiednich procedur wzrosła z 67% do 75% w przypadku szpitala (nieistotna statystycznie), ale w przypadku endarterektomii zmniejszyła się znacząco, z 41% do 29%. Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka kliniczna pacjentów poddawanych endarterektomii tętnic szyjnych, według liczby operacji wykonywanych każdego roku przez lekarzy. * Wreszcie, w przypadku endarterektomii tętnic szyjnych, staraliśmy się wyjaśnić klinicznie, dlaczego zaobserwowaliśmy odwrotną zależność pomiędzy stosownością a ilość procedur. Ustalając wskazania do endarterektomii tętnicy szyjnej, nasz panel lekarzy obniżył oceny, jeśli pacjent był w wysokim ryzyku chirurgicznym, nie miał objawów szyjnych (tj. Przemijające ataki niedokrwienne), nie miał istotnego zwężenia w angiografii tętnic szyjnych lub miał 100% zwężenie tętnica szyjna po stronie, na której operacja miała być wykonana. Jak można zobaczyć w Tabeli 3, chirurdzy wykonujący wiele endarterektomii wykonywali więcej operacji na ludziach z mniejszym zwężeniem tętnicy szyjnej i bez wcześniejszych objawów tętnic szyjnych. Niższe oceny chirurgów wykonujących więcej zabiegów nie wystąpiły, ponieważ chirurdzy mieli większe szanse operowania na pacjentach z wysokim ryzykiem chirurgicznym lub ponieważ wykonywali trudniejsze procedury (tj. Operowali na zmianach ze 100% zwężeniem).
Dyskusja
Kiedy rozpoczynaliśmy to badanie, mieliśmy nadzieję wykazać silne i stałe relacje między procedurami i stronami, pomiędzy łatwo dostępnymi danymi na temat charakterystyki pacjentów, lekarzy i szpitali oraz medyczną stosownością określonych procedur. Znaleźliśmy zbyt wiele istotnych relacji, które należy zignorować, ale chociaż relacje te były spójne w różnych witrynach dla danej procedury, nie były spójne w różnych procedurach. Sugeruje to, że określone podgrupy ubezpieczonych osób starszych – ubogich, bardzo starych, nie-białych i kobiet – nie otrzymują systematycznie mniej lub bardziej odpowiedniej opieki. W przypadku angiografii bardzo starsze osoby otrzymywały bardziej odpowiednią opiekę niż nieco młodsze, ale wciąż starsze osoby, oraz biedniejszą i mniej odpowiednią opiekę niż osoby o wyższych dochodach. Podobnie, cechy lekarzy, takie jak status certyfikatu deski, wiek lub miejsce ukończenia, nie wyjaśniają konsekwentnie trafności. Z drugiej strony, jeśli którakolwiek z trzech badanych przez nas procedur wykonywanych w szpitalu klinicznym zwiększyła prawdopodobieństwo wykonania tego w odpowiedni sposób (P <0,01 w przypadku endarterektomii).
Nasza niezdolność do wyjaśnienia stosowności na podstawie łatwo zbieranych informacji o pacjentach, lekarzach lub szpitalach była spójna z wynikami innych badań, w których badano wpływ takich zmiennych na miara procesu i wyniku leczenia.14, 15 Stwierdzono, że niektóre różnice w pomiarach jakości można wytłumaczyć tożsamością poszczególnych lekarzy lub szpitali, ale nie z powodu łatwej do zaobserwowania charakterystyki szpitali lub ich lekarzy.
[hasła pokrewne: pień płucny, przychodnia skarbka z gór, erozja rogówki ]